Perseidy

Každým rokem uprostřed léta zpestřují astronomům pozorování "Slzy svatého Vavřince".

Odkud se berou Perseidy?

Za dobu svého života jsou komety působivá podívaná

Meteorické roje jsou většinou způsobeny setkáním Země na své oběžné dráze s nahromaděním drobného vesmírného materiálu. Konkrétně Perseidy jsou pozůstatky po rozpadlé kometě Swift-Tuttle 1862 III. Jejíž bývalou oběžnou dráhu kříží Země právě 12.srpna.

Větší i menší kousky materiálu komety vletí vysokou rychlostí do atmosféry kde jsou brzděny odporem vzduchu, třením se rozžhaví na vysokou teplotu a ve velké většině případu se vypaří. Na obloze se projeví jako meteor, což je krátký rychlý záblesk, někdy i s viditelnou stopou po svém rozpadu.

Vidět padat hvězdu patří mezi častá přání laické veřejnosti

Pokud je počáteční velikost materiálu větší, může nastat situace, že se rozžhavením nestihne odpařit celý a může dopadnout na Zemský povrch. Tento materiál nalezený na Zemském povrchu se nazývá meteorit.

U známých meteorických rojů se udává takzvaný radiant, což je hypotetické místo na obloze odkud zdánlivě všechny meteory vylétají. Tento jev je dán stejným principem jako když se nám jeví sbíhavé sluneční paprsky při zakrytí Slunce oblakem. Podle toho ve kterém souhvězdí se radiant nachází se pak meteorický roj pojmenovává.

Dalšími údaji, které jsou uváděny u meteorických rojů jsou hodinová četnost v zenitu - ZHR, která udává průměrný počet meteorů za hodinu pokud by byl radiant přímo nad hlavou pozorovatele. Dále se také uvádí přibližná rychlost meteorů, jednak v km/s a také relativní pozorovatelná rychlost. Pro Perseidy je uváděna ZHR 100 meteorů za hodinu v maximu a jejich rychlost 60km/s neboli jde o rychlé meteory.

Pohled na meteor naplňuje pocitem blízkého kontaktu s vesmírem

Doporučení pro pozorování Perseid jsou naprosto jednoduchá. Pokud bude někdy v první polovině srpna jasná a ideálně i bezměsíčná noc, stačí si vzít lehátko, karimatku a spacák. Umístit svoje stanoviště tak aby nám nic nezakrývalo výhled na oblohu, uvelebit se do pohodlné polohy a pak už jen čekat. Garance spatření meteoru hraničí s jistotou, spíše jich uvidíte několik. Pak už doporučuji nechat událostem volný průběh, usínat s pohledem na noční oblohu a ráno se probudit slunečním svitem je jedna z nejlepších duševních medicín na světě.

Momentální rozložení slunečních skvrn a fáze Měsíce

Sluneční skvrny Fáze Měsíce
Zajímavé jevy na obloze ve čtvrtek 24.10.2019
Počítáno pro lokalitu Kunratice
Východ Slunce: 07:48 CEST
Západ Slunce: 17:39 CEST
Astronomická noc: 19:40 - 05:48 CEST
Východ Měsíce: 02:05 CEST
Západ Měsíce: 16:44 CEST
Planety viditelné v noci na obloze
Jupiter - v první polovině noci na jihu v souhvězdí Hadonoš
Saturn - celou noc na jihu v souhvězdí Střelce

Upozornění na zajímavé jevy